Ιστορία του σχολείου μας


Η ιστορία του Σχολείου

     Πότε ακριβώς ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου είναι άγνωστο, διότι δε σώζεται κανένα στοιχείο στο σχολείο, στην κοινότητα ή κάποια άλλη τοπική αρχή. Κατά παράδοση ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 1835-1940. Το σχολείο, από την αρχή της ιδρύσεως του έως το 1880 λειτούργησε ως ιδιωτικό.
 
       Από το  1880 αναγνωρίσθηκε ως δημόσιο και έτσι λειτουργεί έως σήμερα.  Οι εκπαιδευτικοί στην αρχή τοποθετούνταν από τον κ. Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και αργότερα από το Υπουργείο, μισθοδοτούμενοι αρχικά από τους γονείς και αργότερα από το δήμαρχο Σολλίου. Από την αρχή της ιδρύσεως του και μέχρι τα έτη 1924-27 το σχολείο λειτουργούσε ως μονοθέσιο και στη συνέχεια ως διθέσιο. Από μαρτυρίες γερόντων βγάζουμε το συμπέρασμα ότι στο σχολείο από την ίδρυση του έως το έτος 1925 λειτουργούσαν οι εξής τέσσερις τάξεις: Α', Β', Γ' και Δ'. Από το 1925 και έπειτα λειτούργησε η Ε' και αργότερα και η Στ' τάξη, οπότε το σχολείο λειτουργεί με έξι τάξεις μαθητών, όπως άλλωστε λειτουργούσαν και όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας.

      Τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το σχολικό έτος 2000-2001 έως και το σχολικό έτος 2006-2007 το Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου λειτούργησε ως 6/θέσιο. Βέβαια με την πάροδο των χρόνων ο αριθμός των μαθητών ακολούθησε φθίνουσα πορεία, με αποτέλεσμα η οργανικότητα του σχολείου να μειωθεί. Το σχολικό έτος 2007-2008 λειτούργησε ως 4/θέσιο με παράλληλη λειτουργία ολοημέρου. Κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2012 λειτουργεί ως 3/θέσιο.


Διδακτήριο

    Από την αρχή της ιδρύσεως του και μέχρι το έτος 1878 το σχολείο δεν διέθετε ιδιόκτητο διδακτήριο και στεγαζόταν στην πρόναο παλαιάς, βυζαντινού ρυθμού εκκλησίας (αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή), η οποία σώζεται μέχρι σήμερα. Λόγω της ακαταλληλότητας του διδακτηρίου η εκκλησία ευπορούσα, με τη βοήθεια του δημάρχου Φωτίου Πεταλιά, ο οποίος καταγόταν από  το Αρχοντοχώρι, ανέγειρε το σημερινό διδακτήριο στο κέντρο της κοινότητας.
     
        Το κτήριο είναι μονώροφο με εξωτερικό ύψος 4 περίπου μέτρων και έχει ορθογώνιο σχήμα. Με την προαγωγή του σχολείου σε διθέσιο, διαιρέθηκε σε δύο αίθουσες κάθε μία από τις οποίες είχε δύο παράθυρα μικρών διαστάσεων και μια πόρτα. Κατά το έτος 1952, στο σχολείο αντικαταστάθηκε η στέγη και η μία θύρα και το 1953 η άλλη θύρα και επισκευάστηκε τμήμα του πατώματος, με χρήματα της εκκλησίας, μιας και τυγχάνει να είναι ιδιοκτησίας της. Επειδή όμως και το διδακτήριο τούτο είναι τελείως ακατάλληλο από το έτος 1930 κατεβλήθησαν προσπάθειες για την ανέγερση νέου τύπου 3/τάξιου διδακτηρίου που λόγω της κατοχής έμεινε ημιτελές. 
      
     Το 195_  καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την αποπεράτωση του διδακτηρίου, μιας και η κοινότητα προσέφερε 32.000.000δρχ καθώς και το Υπουργείο παιδείας μετά από εισήγηση του κ. Επιθεωρητού Δημοτικών Σχολείων Λευκάδος, χορήγησε το ποσό των 60.000.000δρχ για την τέλεια αποπεράτωση του Διδακτηρίου.

       Το διδακτήριο αυτό προβλέπει τρεις αίθουσες διδασκαλίας προς το νότο  διαστάσεων 9x6 μέτρων και ύψους εκ του πατώματος 4,50 μέτρων έκαστη, διάδρομο διαστάσεων 18x3 μέτρων, γραφείο προς το βορειοδυτικό μέρος αυτού και δύο δωμάτια για τη στέγαση του προσωπικού στο βορειοανατολικό τμήμα. Έχει σχήμα κεφαλαίου Π, υπάρχει χώρος γύρω από αυτό για τη δημιουργία σχολικού κήπου καθώς και αρκετός χώρος  για αυλή, αποχωρητήρια κ.λ.π.
Δεν υπάρχουν σχόλια: